5yo B AUS C 父系: BARBADOS (AUS)
马总 烙号 : C496 母系: NEXT TOP MODEL (AUS)
出生日期: 18-10-2014 马主: 林德良
评分: 54 练马师: 林文通
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
22 3 0 3 1 15
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
51 11/01/2020 K 4-A T 1300 [lc-B] G 54 548 5 3-3-5 5/10 53 3/4 Length 01:20. 七十二变 TT, B 罗希 56 林文通 观看
1533 07/12/2019 K 4-B T 1200 [sc-A] G 48 548 7 2-2-1 1/12 30 - 1:10.9 莫先生 TT, B 罗希 56.5 林文通 观看
1484 23/11/2019 K 4-B T 1100 [sc-A] G 49 552 2 9-9-5 5/12 145 4 1/4 Lengths 1:04.5 阿斯特拉 TT, B 罗希 57 林文通 观看
1412 09/11/2019 K 4-B T 1300 [lc-B] G 49 549 9 10-10-8 8/11 56 15 1/2 Lengths 1:20.5 跑得 TT, B 罗希 57.5 林文通 观看
1235 29/09/2019 K 5-A T 1200 [sc-A] G 42 550 3 4-4-1 1/12 50 - 1:10.5 闯荡英伦 TT, B 罗希 58.5 林文通 观看
1194 21/09/2019 K 5-A T 1400 [Lc-B] G 43 548 9 9-6-5 5/10 32 4 Length 1:25.8 好靓女 TT, B 哈密星 59.0 林文通 观看
1112 01/09/2019 K 4-B T 1400 [lc-A] G 45 548 11 7-8-10 10/12 102 4 1/4 Lengths 1:24.2 沙巴 TT, B 罗希 55.0 林文通 观看
1001 10/08/2019 K 4-B T 1200 [sc-A] G 46 539 5 9-8-5 5/11 97 3 3/4 Lengths 1:11.5 贾瓦拉 TT, B 哈密星 55.5 林文通 观看
965 03/08/2019 K 4-B T 1200 [sc-A] G 48 539 11 8-9-10 10/10 45 10 3/4 Lengths 1:13.7 准备摇滚 TT, B 哈密星 55.5 林文通 观看
877 14/07/2019 K 4-B T 1200 [sc-A] G 47 543 13 5-4-3 3/12 127 1 1/4 Lengths 1:12.2 神龙摆尾 TT, B 罗希 56.0 林文通 观看
833 06/07/2019 K 4-B T 1100 [sc-A] G 47 543 3 10-11-11 11/12 147 15 1/2 Lengths 1:07.0 乐胜 TT, B 阮德利 56.5 林文通 观看
1498 02/12/2018 S 4NP P 1200 G 55 546 1 - 9 28 4.2 1.13.05 威哥 B, TT C GRYLLS 55 HW TAN -
1433 16/11/2018 S 4P P 1100 G 55 552 8 - 3 105 3.6 1.05.63 索尔达 B, TT 阿斯兰 53 HW TAN -
1338 26/10/2018 S 4NP P 1000 G 55 557 1 - 7 72 5.5 5.91.7 GOLDEN FLAME B, TT 阿斯兰 55 HW TAN -
775 17/06/2018 S 4P P 1100 G 56 543 1 - 6 23 3 1.06.87 SOONBABY B, TT A COLLETT 54.5 HW TAN -
691 01/06/2018 S 4P P 1100 G 56 0 - SC - 1.05.36 凯旋门 B, TT A COLLETT HW TAN -
594 11/05/2018 S 4NP P 1100 G 56 538 1 - 6 24 8 1.05.67 宁愿 B, TT 徐汉堡 54.5 HW TAN -
395 30/03/2018 S 4P P 1100 G 56 535 9 - 4 28 1.7 1.06.64 宁愿 B, TT 徐汉堡 53.5 HW TAN -
334 11/03/2018 S M P 1100 G 51 532 3 - 1 25 0.8 1.06.64 塞尔当 BB, TT 徐汉堡 57 HW TAN -
98 21/01/2018 S R P 1100 G 535 10 - 12 17 14.4 1.06.79 至愛 TT M RODD 57 HW TAN -
757 11/06/2017 S OP 2Y T 1200 G 527 4 - 10 19 11.9 1.10.04 兴先生 - 文罗 57 HW TAN -
663 21/05/2017 S OP 2Y P 1100 G 524 2 - 3 109 0.8 1.05.55 装模作样 - 文罗 55 HW TAN -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight