5yo B/BR NZ G 父系: BURGUNDY (NZ)
马总 烙号 : E227 母系: KANPUR (NZ)
出生日期: 02-09-2014 马主: 英吉沙
评分: 67 练马师: 艾杜拉
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
9 2 1 0 1 5
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
297 29/02/2020 K 3 T 1200 [sc-A] G 67 525 1 6-6-5 5/11 30 5 1/2 Lengths 1:10.8 超光速 P, SB 许俊杰 56 艾杜拉 观看
99 18/01/2020 K 3 T 1200 [sc-A] G 67 535 6 5-5-8 8/10 44 8 Lengths 1:11.6 明眸 P, SB 山本咲希到 56.5 艾杜拉 观看
T- 10/12/2019 K - T2 1000 - - - - - 3/5 0 1.25 59.3 no data - STR W FAIZAL - 艾杜拉 观看
1238 29/09/2019 K 4-A T 1200 [sc-A] G 61 525 11 5-5-1 1/12 22 - 1:10.3 诺雅勇士 P, SB 潘晓郎 59.0 艾杜拉 观看
T- 27/08/2019 K - T6 1000 - - - - - 3/5 0 8 59.9 超光速 - STR. W FAIZAL - 艾杜拉 观看
143 03/02/2019 P 4-A T 1100 G 61 495 7 11-11-2 2/12 115 0.30 1.05.6 伊登金 P, SB 鲁维迪 59 林云生 观看
56 13/01/2019 I 4-A T 1200 [lc] G 61 494 12 13-13-12 12/12 76 48.60 1.09.5 风银 B, SR, SB 阮德利 59 林云生 观看
1576 29/12/2018 P 4-A T 1100 G 61 501 6 11-11-5 5/12 16 5.90 1.05.0 危险人物 B, SR, SB 符策骏 59 林云生 观看
1436 12/11/2017 S NOV T 1200 G 56 0 - SC - 1.10.96 国王路易 B, SR O CHAVEZ J SAIMEE -
1240 01/10/2017 S NOV T 1200 Y 56 516 2 - 4 - 3.6 1.10.94 摩登原人 B, SR O CHAVEZ 52.50 J SAIMEE -
1175 17/09/2017 S R T 1200 G 507 8 - 1 - 0.2 1.11.16 阿泰基 BB, SR G BOSS 57.00 J SAIMEE -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight