10yo B NZ G 父系: ELUSIVE CITY (USA)
马总 烙号 : R19 母系: CONQUERING BEAUTY (NZ)
出生日期: 09-09-2009 马主: 黄SJ
评分: 65 练马师: 苏希华
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
58 7 2 6 6 37
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
669 26/05/2019 I ES A T 1200 [lc] G 65 470 5 9-9-9 9/12 186 7.80 1.13.2 湖内之星 SB, B 拉齐奥 53 苏希华 观看
421 06/04/2019 K 3 T 1400 [lc-A] G 67 473 13 9-8-5 5/12 79 13 1/4 Lengths 1:25.9 单身男孩 SB, B 拉齐奥 57.0 苏希华 观看
401 31/03/2019 K MT A T 1200 [sc-A] G 69 470 9 11-11-6 6/11 141 2 1/2 Lengths 1:09.9 飞黄腾达 SB, B 黄锦昌 54.0 苏希华 观看
280 03/03/2019 I ES A T 1200 [sc] G 71 469 10 8-8-8 8/14 92 7.30 1.10.9 玉面书生 SB, B 黄锦昌 54.5 苏希华 观看
T- 12/02/2019 K - T3 1000 - - - - - 3/8 0 1.5 59.1 克罗 B SB 穆艾扎 - 苏希华 观看
93 20/01/2019 K MT A T 1300 [lc-B] G 71 477 11 10-10-9 9/11 107 10 1/4 Lengths 1:18.6 澳元 SB, B 鲁邑文 54.0 苏希华 观看
1581 30/12/2018 P CM A T 1400 G 73 468 8 13-11-8 8/14 119 9.10 1.25.6 希罗奥 SB, B 林安健 53 苏希华 观看
1534 09/12/2018 K MT A T 1200 [sc-A] G 73 470 8 7-6-3 3/11 122 2 1/2 Lengths 1:10.8 宝高 SB, B 拉齐奥 55.0 苏希华 观看
1445 18/11/2018 I OP T 1400 [lc] G 75 471 12 12-12-11 11/14 160 12.80 1.25.6 宝高 SB, B 拉齐奥 56 苏希华 观看
1378 04/11/2018 K MT A T 1400 [lc-A] G 75 471 5 10-10-5 5/12 110 3 1/4 Lengths 1:23.1 辉煌者 SB, B 穆艾扎 56.5 苏希华 观看
1274 14/10/2018 I ES A T 1200 [lc] G 75 475 13 11-11-8 8/12 82 9.70 1.12.4 无所谓 SB, B 拉齐奥 55 苏希华 观看
1242 07/10/2018 K MT A T 1200 [sc-A] G 69 478 3 14-14-1 1/14 343 - 1:09.9 法玛戏团 SB, B 索凡 54.5 苏希华 观看
1133 09/09/2018 K 3 T 1400 [sc-A] G 71 477 1 12-12-11 11/12 72 9 1/4 Lengths 1:24.5 展翅高飞 SB, B 索凡 58.5 苏希华 观看
972 05/08/2018 K MT A T 1200 [sc-A] G 73 472 12 12-12-11 11/12 243 8 Lengths 1:11.3 法玛戏团 SB, B 桑达纳 56.5 西华 观看
881 15/07/2018 K MT A T 1200 [sc-A] G 74 472 7 10-10-4 4/12 428 3 3/4 Lengths 1:09.8 炫男 SB, B 穆艾扎 54.5 西华 观看
792 24/06/2018 I ES A T 1600 [lc] G 74 471 11 12-12-11 11/12 96 13.00 1.36.6 赢胜 SB, B 拉齐奥 54 西华 观看
705 03/06/2018 I ES A T 1200 [sc] G 68 479 5 5-5-1 1/12 109 1.30 1.12.0 伊登金 SB, B 拉齐奥 53 西华 观看
521 22/04/2018 I ES A T 1200 [sc] G 70 475 13 10-10-10 10/10 110 20.50 1.12.2 天龙霸气 SB, B 许俊杰 54 西华 观看
450 08/04/2018 K 3 T 1200 [sc-A] G 71 482 12 8-8-5 5/12 114 1 3/4 Lengths 1:10.7 狼先生 SB, B 黄锦昌 59.0 西华 观看
325 11/03/2018 K EL B T 1300 [lc-B] G 71 483 4 6-6-2 2/10 71 5 1/2 Lengths 1:16.4 澳元 SB, B 荷西 56.0 西华 观看
215 17/02/2018 K MT A T 1200 [sc-A] G 73 478 8 11-11-6 6/12 182 7 1/2 Lengths 1:11.2 炫男 SB, B 许俊杰 56.0 西华 观看
1559 17/12/2017 K MT A T 1200 G 75 478 7 12-12-9 9/12 86 7 1/4 Lengths 1:10.7 D'BUFFALO MAN SB, B 叶建鹰 55.0 西华 观看
1500 26/11/2017 I OP T 1400 G 77 477 5 14-14-11 11/16 58 8.20 1.27.1 大角色 SB, B 叶建鹰 53 西华 观看
1303 15/10/2017 I ES A T 1200 Y 77 489 12 - 7 123 11 1.13.0 寒山潜龙 - 黄锦昌 54 西华 视频
1049 20/08/2017 K MT A T 1200 G 77 495 9 - 6 - 3.4 1.10.7 爵士队长 B 穆艾扎 52.5 西华 视频
1279 09/10/2016 S BM83 T 1200 G 78 488 3 - 6 69 3.6 1.10.18 威威路 B M RODD 56.5 C BROWN -
1144 09/09/2016 S BM89 T 1400 G 79 491 1 - 6 120 13.4 1.22.09 白色猎人 - 沃斯特 53.5 C BROWN -
1105 28/08/2016 S KS A P 1200 G 79 481 2 - 7 368 7.7 1.11.71 LASER STORM / SUPER WINNER - 沙菲益 50 C BROWN -
1047 19/08/2016 S BM83 T 1400 G 79 0 - SC - 1.22.05 春风得意 - no data C BROWN -
572 01/05/2016 S KS A T 1400 G 79 499 7 - 7 43 5.9 1.21.74 奔向终点 - N JUGLALL 51 C BROWN -
495 15/04/2016 S BM89 T 1800 G 79 0 - SC - 1.48.23 最靓仔 - no data C BROWN -
420 27/03/2016 S 3 T 1400 G 74 498 5 - 1 34 0.2 1.22.51 圣龙骑士 - V DURIC 57.5 C BROWN -
231 19/02/2016 S KS C T 1600 G 76 506 5 - 5 31 3.4 1.36.60 LIM'S AFFECTION BLS V DURIC 59.5 C BROWN -
206 12/02/2016 S BM97 T 1400 G 76 0 - SC - 1.22.45 胜利呼唤 BLS no data C BROWN -
101 22/01/2016 S BM89 T 1400 S 76 504 5 - 3 25 2.8 1.22.40 气势磅礴 BLS O CHAVEZ 52.5 C BROWN -
5 01/01/2016 S 2 P 1200 G 77 505 6 - 4 39 3.8 1.10.80 金彗星 BLS 黄敬权 50 C BROWN -
1483 11/12/2015 S 2 P 1200 G 77 501 9 - 4 103 0.7 1.11.22 蓝瑞典 BLS O CHAVEZ 51.5 C BROWN -
1446 04/12/2015 S KS A P 1200 G 77 0 - SC - 1.11.01 和衷 BLS 黄敬权 C BROWN -
1350 13/11/2015 S G2 T 1400 G 78 498 15 - 8 1206 5.4 1.21.67 GOLD RUTILE BLS 赛富汀 50 C BROWN -
1314 01/11/2015 S OP T 1200 G 78 491 4 - 6 151 3.1 1.09.21 JIMMY REA BLS O CHAVEZ 53.5 C BROWN -
978 02/08/2015 S OP T 1400 G 78 0 - SC - 1.22.31 丹尼尔 BLS no data C BROWN -
851 10/07/2015 S BM89 P 1600 G 78 516 2 - 4 35 1.8 1.39.10 气势磅礴 BLS 沙菲仕 52.5 C BROWN -
831 03/07/2015 S OP T 1400 G 78 0 - SC - 1.22.04 ACCOMPLISHED BLS no data C BROWN -
748 14/06/2015 S KS B T 1400 G 78 511 3 - 4 14 1.6 1.22.25 策马达人 BLS M RODD 56.5 C BROWN -
722 07/06/2015 S KS A T 1400 G 78 0 - SC - 1.22.39 马汀 BLS no data C BROWN -
631 17/05/2015 S KS C T 1400 G 71 505 12 - 1 88 2.3 1.21.95 超经典 BLS B PREBBLE 58 C BROWN -
559 01/05/2015 S 3 T 1400 G 73 504 7 - 9 47 5.7 1.22.49 胜利呼唤 BLS C NEWITT 57 C BROWN -
477 12/04/2015 S 3 T 1400 G 72 502 12 - 3 26 0.5 1.23.31 BOGART B M NUNES 57 C BROWN -
398 22/03/2015 S KS C T 1600 Y 74 505 7 - 10 21 7.7 1.35.06 蓝瑞典 B CW BROWN 58 C BROWN -
295 27/02/2015 S 3 T 1400 G 74 510 11 - 3 16 0.6 1.22.59 超经典 B CW BROWN 57 C BROWN -
219 13/02/2015 S KS C T 1200 G 74 506 7 - 2 9 0.1 1.10.09 EAGLE STORM B CW BROWN 58 C BROWN -
1495 09/11/2014 S G2 T 1400 G 74 489 5 - 8 112 4.2 1.21.40 天生飞马 B CW BROWN 51.5 C BROWN -
1286 28/09/2014 S 3 T 1400 G 69 498 7 - 1 11 0.8 1.23.00 裙摆飘飘 B CW BROWN 54.5 C BROWN -
1160 31/08/2014 S BM67 T 1200 G 61 509 5 - 1 19 4.8 1.09.37 RUAPEHU B 莫雷拉 53.5 C BROWN -
1021 27/07/2014 S KS C T 1400 G 61 0 - SC - 1.22.48 POWER LION B 海理 C BROWN -
906 06/07/2014 S 3 T 1400 G 61 502 5 - 4 59 2.9 1.23.08 特肯汉 B, TT L ALLPRESS 50.5 C BROWN -
790 08/06/2014 S 4 T 1400 G 61 500 4 - 3 27 1.5 1.23.08 DANNY RICARDO B, TT APP J SEE 54 C BROWN -
686 18/05/2014 S 4 T 1400 G 56 506 1 - 1 13 1 1.23.14 金毛驹 B, TT 莫雷拉 56 C BROWN -
605 27/04/2014 S 4 T 1200 G 56 513 3 - 3 25 1.6 1.10.31 USAIN COLT BB, TT 沃斯特 55 C BROWN -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight