11yo B NZ G 父系: SCAREDEE CAT (NZ)
马总 烙号 : F438 母系: LANE COVE (NZ)
出生日期: 19-11-2008 马主: -
评分: 78 练马师: -
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
48 8 7 5 2 26
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
1495 13/12/2015 I OP T 1200 S 81 492 9 - DF - 1.12.6 十全十美 - 林上崴 57 GN SEET -
1371 15/11/2015 I OP T 1400 S 82 483 16 - 13 - 17.7 1.25.3 最顶级 - 尤斯里 55 GN SEET -
892 18/07/2015 I OP T 1100 G 82 485 2 - 8 - 35.7 1.02.5 霸君 - APP WT CHUNG 57 GN SEET -
322 06/03/2015 S BM83 P 1200 G 82 492 5 - 9 - 4.8 1.12.11 PEACE NO WAR - 曾伟升 55.5 L KHOO -
202 08/02/2015 S OP T 1600 G 83 483 6 - 7 - 3.9 1.37.10 THUMPING - M NUNES 55.5 L KHOO -
86 16/01/2015 S BM89 T 1600 G 85 488 6 - 7 - 3.7 1.37.04 亚历宫殿 - 曾伟升 56 L KHOO -
1668 14/12/2014 S G3 P 1700 G 88 477 9 - 11 - 23.9 1.45.64 JOHNNY GUITAR - L ALLPRESS 57 L KHOO -
1629 07/12/2014 S OP P 1200 G 89 479 5 - 9 - 5.9 1.11.61 钱多乐 - L ALLPRESS 53.5 L KHOO -
1530 16/11/2014 S OP T 1200 G 89 482 4 - 6 - 9.2 1.09.42 法乐 - N JUGLALL 50 L KHOO -
860 27/06/2014 S KS A T 1400 F 89 489 1 - 2 - 0.2 1.22.33 GOLD RUTILE - M NUNES 53.5 L KHOO -
789 08/06/2014 S OP T 1400 G 91 480 1 - 7 - 5.4 1.22.13 丹尼尔 - L ALLPRESS 57 L KHOO -
692 18/05/2014 S KS A T 1600 Y 93 478 4 - 8 - 5.7 1.35.09 马汀 - 鲁邑文 52.5 L KHOO -
600 27/04/2014 S G3 T 1600 G 93 475 4 - 2 - 0.8 1.36.07 北海福星 - L ALLPRESS 57 L KHOO -
540 18/04/2014 S KS A T 1400 G 97 484 3 - 9 - 7.5 1.22.40 天生飞马 - 徐汉堡 53.5 L KHOO -
471 30/03/2014 S KS A T 1400 G 99 486 5 - 7 - 2.8 1.22.36 热金 - 穆哈诺 53.5 L KHOO -
337 07/03/2014 S G3 P 1600 G 101 481 3 - 8 - 6.7 1.38.70 JOHNNY GUITAR - L ALLPRESS 58 L KHOO -
254 16/02/2014 S OP T 1600 G 101 485 2 - 8 - 7.8 1.34.71 野鹅 - 包和义 59 L KHOO -
196 07/02/2014 S KS A P 1100 G 101 0 - SC - 1.05.11 七金刚 - no data L KHOO -
116 19/01/2014 S KS A T 1200 G 103 478 9 - 6 - 6 1.09.33 ZAC SPIRIT - 包和义 58 L KHOO -
7 01/01/2014 S OP T 1400 G 104 483 10 - 5 - 2.6 1.22.86 CAVALLO - L ALLPRESS 57 L KHOO -
1526 17/11/2013 S OP T 1200 G 106 481 2 - 7 - 8.1 1.09.76 展耀 - I SANTANA 55 L KHOO -
1321 06/10/2013 S G1 T 1600 G 108 483 5 - 7 - 5.7 1.34.47 CASH LUCK - 海理 58 L KHOO -
1156 01/09/2013 S G3 T 1400 G 110 486 9 - 10 - 9.5 1.21.81 巨先生 - M NUNES 58 HW TAN -
1035 09/08/2013 S G3 P 1200 G 110 489 2 - 3 - 0.5 1.11.44 DAVIDE - M NUNES 59 HW TAN -
966 26/07/2013 S OP P 1000 G 110 0 - SC - 5.81.9 守门员 - APP SB NG HW TAN -
920 14/07/2013 S G3 T 1200 G 110 485 2 - 3 - 2.1 1.08.85 麦姑 - M NUNES 57 HW TAN -
837 30/06/2013 S G1 T 1600 G 110 495 13 - 6 - 2.3 1.35.16 SUPER EASY - M NUNES 57 HW TAN -
746 09/06/2013 S G2 T 1400 G 108 490 7 - 1 - 0.2 1.21.69 猜谜乐 - M NUNES 57 HW TAN -
672 19/05/2013 S G1 T 1200 G 113 490 5 - 6 - 5.1 1.08.71 LUCKY NINE (IRE) - M NUNES 57 HW TAN -
589 28/04/2013 S G1 T 1200 Y 108 491 8 - 3 - 3.8 1.08.66 SUPER EASY - M NUNES 57.5 HW TAN -
363 15/03/2013 S G3 P 1200 G 100 488 7 - 1 - 0.5 1.10.89 EMERALD HILL - M NUNES 57.5 HW TAN -
245 17/02/2013 S G3 T 1400 S 101 490 4 - 4 - 1.1 1.22.49 满满 - 包和义 55 HW TAN -
179 03/02/2013 S OP T 1200 Y 101 496 11 - 4 - 4.1 1.09.49 HUKA FALLS - 包和义 57.5 HW TAN -
77 13/01/2013 S KS A P 1200 G 94 495 5 - 1 - 2.5 1.11.11 守门员 - 包和义 55 HW TAN -
1466 28/10/2012 S G3 T 1400 G 94 0 - SC - 1.21.96 ATO - no data HW TAN -
1340 05/10/2012 S BM97 T 1400 Y 94 478 6 - 3 - 1.5 1.23.34 WHAT NOW - 包和义 58 HW TAN -
1260 16/09/2012 S G3 T 1600 G 93 480 6 - 3 - 1.4 1.35.20 KEEP AWAY - I SANTANA 51.5 HW TAN -
1136 19/08/2012 S G3 P 1200 G 87 479 1 - 2 - 1.3 1.10.64 巨先生 - I SANTANA 50.5 HW TAN -
1041 03/08/2012 S 2 P 1200 G 87 487 9 - 2 - 1 1.11.41 太完美 - 莫雷拉 58 HW TAN -
954 15/07/2012 S BM89 T 1600 Y 87 485 1 - 2 - 5.3 1.36.94 BETTER LIFE - 包和义 58 HW TAN -
710 20/05/2012 S 2 T 1400 Y 80 484 5 - 1 - 2.8 1.23.53 山大王 - 包和义 54 HW TAN -
604 27/04/2012 S KS C P 1200 G 78 484 3 - 2 - 1 1.11.27 大驾光临 - 包和义 59.5 HW TAN -
469 30/03/2012 S G3 T 1200 G 78 479 2 - 2 - 1.3 1.10.63 SUPER EASY - 包和义 57 HW TAN -
352 04/03/2012 S KS C P 1100 G 71 477 2 - 1 - 2.5 1.05.11 放纵 - 包和义 58 HW TAN -
246 12/02/2012 S 3 T 1200 G 63 485 11 - 1 - 2.5 1.10.65 GLOWNIGHT RACER - 包和义 52.5 HW TAN -
150 27/01/2012 S NOV P 1200 G 56 492 8 - 1 - 7.5 1.10.71 KOMPRESSOR - 包和义 54.5 HW TAN -
61 08/01/2012 S R P 1100 G - 489 12 - 1 - 3 1.04.67 CALIFORNIAN STAR - 包和义 57 HW TAN -
1701 18/12/2011 S R P 1100 G - 0 - SC - 1.05.98 KOMPRESSOR - 包和义 HW TAN -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight