11yo B USA G 父系: HENNY HUGHES (USA)
马总 烙号 : F315 母系: MISS BRICKYARD (USA)
出生日期: 13-04-2009 马主: -
评分: 43 练马师: -
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
63 4 3 6 2 48
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
253 19/02/2017 I 5 T 1200 G 33 502 4 - 11 - 10.6 1.13.0 卫星天才 B 甘尼斯 53.5 库切 视频
108 21/01/2017 P 5 T 1300 Y 33 499 6 - 10 - 9.9 1.19.4 蓝色华滋 B 阮德利 54.5 库切 视频
58 08/01/2017 I 5 T 1400 S 33 0 - SC - 1.24.5 一箭双雕 B 库切 视频
1575 24/12/2016 P 5 T 1300 H 33 488 7 - 5 - 5.6 1.23.6 超级王牌 B 钟杰腾 57 库切 视频
1549 10/12/2016 I 5 T 1200 G 33 0 - SC - 1.11.7 尊尼咖啡 B 库切 视频
1021 13/08/2016 I 5 T 1200 Y 33 504 2 - 9 - 17 1.12.7 好震动 B 穆艾扎 52.5 库切 视频
501 16/04/2016 I 5 T 1400 G 34 478 5 - 8 - 28.5 1.24.4 大王博 B 穆艾扎 52 库切 视频
283 28/02/2016 I 5 T 1400 G 36 494 4 - 9 - 15.3 1.23.4 大自我 - 沙里扎 53 库切 视频
246 21/02/2016 I 5 T 1200 G 38 487 2 - 8 - 12.1 1.12.0 思想者 - 丹尼尔 53 库切 视频
1494 13/12/2015 I 5 T 1200 S 38 496 8 - 8 - 9.1 1.14.1 超级富 B 善卡 56.5 库切 -
1373 15/11/2015 I 5 T 1400 S 38 494 1 - 3 - 8.8 1.26.6 最佳目标 B 蔡剑风 55.5 李佊得 -
1256 24/10/2015 I 5 T 1400 Y 40 498 1 - 6 - 7.1 1.27.5 快枪手 B 尤斯里 56.5 李佊得 -
1065 23/08/2015 I 5 T 1400 Y 42 497 6 - 9 - 8.2 1.24.9 有意思 B 善卡 58.5 李佊得 -
1005 09/08/2015 I 5 T 1200 S 42 490 7 - 3 - 6.1 1.11.8 雷霆风暴 B 陈志杰 56.5 李佊得 -
930 26/07/2015 P 4 T 1300 H 44 495 4 - 10 - 14.2 1.22.9 破晓时分 B 陈志杰 50 李佊得 -
871 12/07/2015 I 4 T 1200 G 46 497 8 - 7 - 8.2 1.10.7 大瀑布 B 善卡 52.5 李佊得 -
827 28/06/2015 P 4 T 1300 G 48 495 15 - 14 - 6.6 1.16.2 亲爱的 B 林嘉彬 52 李佊得 -
760 14/06/2015 P 4 T 1200 S 48 0 - SC - 1.13.9 财源滚滚 B 李佊得 -
626 17/05/2015 I 4 T 1200 G 50 500 9 - 8 - 7.9 1.11.0 糖果美美 B 泰阳星 51 李佊得 -
337 08/03/2015 P 4 T 1400 G 50 483 4 - 6 - 5.3 1.23.8 韦大哥 B 哈密星 53.5 李佊得 -
212 08/02/2015 P 4 T 1400 G 52 493 9 - 12 - 11.9 1.23.8 SILVERON WINGS B 沙列 54.5 李佊得 -
144 25/01/2015 P 4 T 1200 G 54 494 1 - 7 - 8.4 1.10.9 白枕头 B 陈志杰 55 李佊得 -
70 11/01/2015 I 4 T 1200 S 55 497 2 - 11 - 15.9 1.15.3 万众之上 B 陈志杰 54 李佊得 -
1659 14/12/2014 I 4 T 1200 S 55 489 5 - 6 - 16.8 1.15.9 小精灵 B 黄敬权 54 李佊得 -
1000 26/07/2014 I 4 T 1200 G 48 496 2 - 1 - 1.5 1.10.8 电影狂人 B 沙列 52 李佊得 -
932 12/07/2014 I 4 T 1400 G 44 504 1 - 1 - 0.1 1.22.6 神奇十 B 沙列 52.5 李佊得 -
849 22/06/2014 I 4 T 1200 G 44 505 10 - 3 - 3.3 1.10.9 勇敢马拉 B 陈志杰 49 李佊得 -
678 17/05/2014 I 4 T 1200 S 46 507 11 - 7 - 6.2 1.12.9 巨星 B 艾菲 51.5 李佊得 -
530 13/04/2014 I 4 T 1200 S 46 0 - SC - 1.14.4 吹笛浪人 B 李佊得 -
421 23/03/2014 I 4 1400 G 46 502 2 - 7 - 11.3 1.24.2 天时地利 B 艾菲 51.5 李佊得 -
243 16/02/2014 I 4 T 1200 G 46 0 - SC - 1.10.3 UNDOUBTEDLY CLEVER B 李佊得 -
208 09/02/2014 P 4 T 1300 G 46 0 - SC - 1.17.1 全力冲刺 B 李佊得 -
99 18/01/2014 I 4 T 1400 Y 46 507 11 - 4 - 4 1.24.7 吉胜 B 刘菘粱 50.5 李佊得 -
45 05/01/2014 I 4 T 1200 G 44 507 5 - 2 - 10 1.10.8 超级好 B 刘菘粱 50 李佊得 -
1687 28/12/2013 P 4 T 1400 G 44 0 - SC - 1.24.9 天时地利 B 李佊得 -
1548 24/11/2013 I 4 T 1400 G 44 0 - SC - 1.24.6 爱兰王子 B 李佊得 -
1515 17/11/2013 I 4 T 1200 S 44 489 6 - 4 - 1.5 1.14.3 梦境成真 B 刘菘粱 50 李佊得 -
1396 26/10/2013 I 4 T 1200 S 44 501 2 - 3 - 2.1 1.12.2 善恶分明 B 瓦南 50 李佊得 -
1261 28/09/2013 P 5 T 1200 S 39 499 12 - 1 - 0.3 1.11.8 黑心鬼 B 殷荣君 55 李佊得 -
1185 08/09/2013 I 5 T 1000 Y 41 492 10 - 6 - 3.3 0.59.2 BRING IT ON B 法仕 雷 54 李佊得 -
771 15/06/2013 K 5 T 1600 G 43 510 4 - 12 - 12.7 1.38.6 纽约市 B 菲德斯 55 特威士 -
716 01/06/2013 K 4 T 1400 G 45 510 3 - 5 - 4.7 1.24.5 情人宝贝 B 菲德斯 47 特威士 -
660 18/05/2013 K 4 T 1300 G 45 508 9 - 2 - 1.3 1.18.0 金麒麟 B 菲德斯 48 特威士 -
644 12/05/2013 K 4 T 1200 G 46 510 14 - 14 - 11.6 1.10.8 NEW DAWN B 菲德斯 46.5 特威士 -
479 06/04/2013 K 4 T 1400 G 44 511 13 - 2 - 0.3 1.25.1 蓝山 B 菲德斯 46.5 特威士 -
442 30/03/2013 K 4 T 1200 Y 44 0 - SC - 1.10.9 CONFRERE B 特威士 -
405 24/03/2013 K 5 T 1200 Y 38 509 13 - 1 - 0.3 1.12.2 JAZZMINT DELIGHT B 菲德斯 51.5 特威士 -
1692 16/12/2012 S 5 P 1200 G 40 518 10 - 7 - 7 1.12.04 BEAT TO QUARTERS B, TT O CHAVEZ 55.5 J O'HARA -
1632 02/12/2012 S 5 P 1200 G 40 518 4 - 3 - 4.8 1.12.59 SANTA ANITA B, TT O CHAVEZ 55.5 J O'HARA -
1539 16/11/2012 S 5 T 1200 Y 41 513 10 - 5 - 2.5 1.11.50 VAN BASTEN B, TT G CHEYNE 56 J O'HARA -
1431 26/10/2012 S R P 1200 G 43 512 11 - 8 - 10.3 1.12.51 DRAGON COMMANDER B, TT 林礼杰 57 J O'HARA -
1400 19/10/2012 S R P 1100 G 43 0 - SC - 1.05.89 MASCOT PRINCE B, TT 林礼杰 J O'HARA -
1326 30/09/2012 S 4 T 1400 Y 44 507 5 - 10 - 13.7 1.24.23 ROYAL COFFEE B, TT 高德发 48 J O'HARA -
1159 26/08/2012 S R P 1200 G 45 507 8 - 6 - 3.6 1.12.72 PHILANTHROPIST B, TT 林礼杰 57 J O'HARA -
1102 17/08/2012 S R P 1200 G 41 509 5 - 3 - 2.6 1.12.51 RED RIVER ROCK B, TT 林礼杰 57 J O'HARA -
1035 03/08/2012 S R P 1200 G 41 504 11 - 11 - 12.9 1.12.91 SILVERON WARRIOR B, TT G CHEYNE 57 J O'HARA -
705 20/05/2012 S R T 1200 Y 41 0 - SC - 1.11.55 子弹飞 WK, TT no data J O'HARA -
562 20/04/2012 S IN P 1200 G 43 494 7 - 8 - 8.3 1.12.15 EXCITING AHEAD WK, TT G CHEYNE 52.5 J O'HARA -
466 30/03/2012 S R P 1200 G 43 497 8 - 5 - 4 1.12.49 BOSS CAN I CAN WK, TT 哥拉利 53 J O'HARA -
305 26/02/2012 S R T 1200 G 44 502 7 - 5 - 8.7 1.11.15 金毛驹 WK, TT 高德发 50.5 J O'HARA -
179 03/02/2012 S R T 1200 Y - 507 5 - 5 - 2.9 1.12.09 长跑健将 WK, TT S BASTER 53.5 J O'HARA -
1602 27/11/2011 S R T 1200 Y - 496 5 - 12 - 10.7 1.11.26 名快驹 B, TT APP YY OON 51 J O'HARA -
1461 30/10/2011 S R P 1100 G - 497 11 - 10 - 16.4 1.05.96 大王博 BB, TT 赛富汀 53 J O'HARA -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight