9yo B NZ G 父系: VOLKSRAAD (GB)
马总 烙号 : N142 母系: THE PERSUADER (NZ)
出生日期: 26-10-2010 马主: -
评分: 37 练马师: -
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
60 5 2 5 5 43
場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 练马师 视频
856 13/07/2018 S 5 T 1200 G 31 550 10 - 9 - 25.9 1.12.30 鸿福齐天 B C GRYLLS 53.00 KY YOUNG -
809 29/06/2018 S 5 T 1400 G 31 0 - SC - 1.24.36 太平玄龙 B 未定 KY YOUNG -
717 08/06/2018 S 5 T 1400 G 31 548 14 - 13 - 43.6 1.23.92 金钱皇 B 文罗 53.00 KY YOUNG -
622 18/05/2018 S 5 P 1200 G 33 561 8 - 11 - 8.7 1.13.89 亚洲喷射 B 文罗 53.00 KY YOUNG -
532 24/04/2018 S 5 P 1200 G 35 556 11 - 5 - 4.0 1.13.50 太阳寻者 B C GRYLLS 53.00 KY YOUNG -
350 18/03/2018 S 5 P 1200 G 37 566 2 - 9 - 12.4 1.14.49 林肯圣者 B B 伍活 55.50 KY YOUNG -
232 18/02/2018 S 5 P 1200 G 38 563 11 - 11 - 13.0 1.14.82 强壮飞驹 B B 伍活 55.50 KY YOUNG -
140 02/02/2018 S 5 T 1200 Y 38 556 2 - 3 - 3.6 1.11.04 费迪南德 B C GRYLLS 55.00 KY YOUNG -
58 14/01/2018 S 5 P 1100 G 40 567 4 - 6 - 4.2 1.07.08 谈判 B B 伍活 56.00 KY YOUNG -
1410 10/11/2017 S 5 P 1200 G 37 549 12 - 6 - 5.4 1.14.50 黄金地带 B 黄敬权 55.50 KY YOUNG -
1210 29/09/2017 S 5 P 1200 G 39 554 2 - 6 - 3.5 1.12.23 仁者无敌 B S JOHN 56.50 KY YOUNG -
1126 10/09/2017 S 5 P 1000 G 39 561 1 - 3 - 5.6 1.00.38 龙飞 B S JOHN 57.00 KY YOUNG -
829 30/06/2017 S 5 P 1200 G 40 559 5 - 6 - 1.9 1.12.83 飘洋过海 B 文罗 57.5 D HILL -
732 09/06/2017 S 5 P 1200 G 40 558 6 - 4 - 2 1.12.25 竞技好手 B S SAM 59 D HILL -
694 28/05/2017 S 5 P 1200 G 40 563 4 - 4 - 3.6 1.12.77 艾伦 B S SAM 58.5 D HILL -
554 30/04/2017 S 5 P 1200 G 34 558 5 - 1 - 0.8 1.12.51 大财神 B S SAM 54.5 D HILL -
470 14/04/2017 S 5 P 1100 G 36 553 6 - 11 - 4.8 1.06.42 粮仓小子 B S SAM 55.5 D HILL -
158 30/01/2017 S 5 P 1200 G 37 560 4 - 4 - 4.1 1.13.40 PRETTY ELUSIVE B S SAM 57.5 D HILL -
89 15/01/2017 S 5 P 1200 G 37 559 1 - 4 - 3.9 1.13.07 威玛小姐 B S SAM 54 D HILL -
7 01/01/2017 S 5 P 1200 G 30 555 9 - 1 - 4 1.13.95 飘洋过海 B S SAM 54.5 D HILL -
1313 16/10/2016 S 5 T 1200 G 31 561 11 - 4 - 2.7 1.11.86 超级十 B 文罗 54.5 D HILL -
1145 09/09/2016 S 5 P 1200 G 31 553 11 - 3 - 3 1.13.10 汉升 B 文罗 54.5 D HILL -
1044 19/08/2016 S 5 T 1200 G 33 554 6 - 11 - 9.6 1.11.03 天生战士 B 文罗 55.5 D HILL -
949 29/07/2016 S 5 P 1200 G 35 552 6 - 7 - 4.6 1.13.49 忘不了 B 文罗 56.5 D HILL -
860 08/07/2016 S 5 P 1200 G 37 550 10 - 5 - 6.1 1.12.61 艾伦 B S SAM 54 D HILL -
834 01/07/2016 S KS D T 1400 G 37 0 - SC - 1.23.79 女王七 B APP N ALFIAN D HILL -
582 02/05/2016 S 5 P 1000 G 39 559 8 - 7 - 6.4 5.99.2 MR PATRON B A DA SILVA 57 D HILL -
414 27/03/2016 S 5 P 1200 G 41 555 1 - 8 - 6 1.13.09 英雄 B S SAM 56 D HILL -
212 14/02/2016 S 5 T 1400 G 43 556 7 - 9 - 7.8 1.23.08 弗朗西斯 B 文罗 57 D HILL -
162 31/01/2016 S KS D P 1100 G 43 555 5 - 3 - 2.6 1.06.80 超凡音速 B S SAM 55 D HILL -
59 10/01/2016 S KS D P 1000 G 45 565 7 - 8 - 4.6 5.98.1 汉阳村 B S SAM 55 D HILL -
1476 06/12/2015 S 4 P 1200 G 46 552 10 - 12 - 14.7 1.12.04 CACTUS JACK B 黄敬权 50 D HILL -
1378 20/11/2015 S 4 P 1200 G 46 555 2 - 9 - 8 1.12.01 奇先生 B 文罗 51.5 D HILL -
1220 16/10/2015 S 5 T 1200 G 41 552 1 - 1 - 0.8 1.11.19 MISS ELYSIUM B 文罗 56 D HILL -
1083 28/08/2015 S 5 P 1200 G 43 546 8 - 7 - 7.8 1.11.58 真好球 B 黄敬权 55 D HILL -
1016 14/08/2015 S KS D T 1400 G 43 0 - SC - 1.24.20 双重彩虹 B no data D HILL -
951 31/07/2015 S KS D P 1200 G 44 553 7 - 5 - 2.4 1.11.96 虎威 B 黄敬权 53 D HILL -
749 14/06/2015 S KS D T 1200 G 45 547 3 - 6 - 1.1 1.11.36 好好来 B 菲德斯 53 D HILL -
675 29/05/2015 S 4 P 1200 G 47 547 1 - 7 - 5.8 1.11.92 惠特克 B 菲德斯 49.5 D HILL -
345 08/03/2015 S KS D T 1600 G 48 535 9 - 8 - 3.8 1.37.15 TAKEOVER B M RODD 56.5 D HILL -
245 15/02/2015 S KS D P 1200 G 49 541 2 - 5 - 4.8 1.12.43 AERO WINGS JUNIOR BB M RODD 56.5 D HILL -
82 16/01/2015 S KS D T 1200 G 51 543 10 - 9 - 7 1.11.26 WILKINSON - M RODD 58 D HILL -
10 01/01/2015 S KS D P 1200 G 50 538 10 - 2 - 1 1.13.26 FAT BOBO - M RODD 56.5 D HILL -
1642 12/12/2014 S 4 P 1200 G 50 0 - SC - 1.13.01 EURO ZONE - no data D HILL -
1469 07/11/2014 S KS D T 1400 Y 51 542 4 - 7 - 5.1 1.23.69 ZAC SEDUCTION - I SANTANA 58 D HILL -
1291 28/09/2014 S KS D T 1200 G 51 533 3 - 3 - 3 1.10.53 CAPTAIN KIRK - I SANTANA 58 D HILL -
1203 07/09/2014 S KS D T 1400 G 51 532 9 - 5 - 4.4 1.23.89 战争勋爵 - I SANTANA 58 D HILL -
1048 08/08/2014 S KS D P 1200 G 45 539 7 - 1 - 1.3 1.12.71 粮仓小子 - I SANTANA 55 D HILL -
947 13/07/2014 S BM67 T 2200 G 47 539 1 - 9 - 6.1 2.15.50 WAR TIME - S SAM 50.5 D HILL -
757 06/06/2014 S KS D T 1600 Y 49 544 5 - 7 - 6.2 1.36.14 INVICTUS - S SAM 56.5 D HILL -
688 18/05/2014 S 4 T 1600 Y 49 0 - SC - 1.35.62 ABSOLUTELY - S SAM D HILL -
639 04/05/2014 S 4 T 1400 Y 50 539 8 - 7 - 2.6 1.23.93 凯特使者 - S SAM 51.5 D HILL -
514 13/04/2014 S KS D T 1400 G 52 548 6 - 7 - 11 1.22.48 NARUTO - 文罗 58 D HILL -
159 01/02/2014 S KS D T 1400 G 53 540 1 - 9 - 4.8 1.22.87 BREAKING VAULTS - I SANTANA 58 D HILL -
49 10/01/2014 S KS D P 1700 G 53 544 1 - 5 - 5.5 1.46.36 DRAGON G - I SANTANA 58 D HILL -
1521 17/11/2013 S R T 1200 G 46 546 4 - 1 - 0.3 1.11.69 MY BROTHERS KEEPER - I SANTANA 53 D HILL -
1313 06/10/2013 S IN T 1400 G - 542 2 - 6 - 6 1.23.19 BANNISTER - 沃斯特 51 D HILL -
1198 15/09/2013 S R T 1400 G - 545 2 - 2 - 2.5 1.22.82 豹王 - 文罗 51.5 D HILL -
935 21/07/2013 S OP T 1200 G - 540 7 - 8 - 7.5 1.11.20 褐秀 - I SANTANA 57 D HILL -
832 30/06/2013 S R T 1600 G - 0 - SC - 1.37.29 蜜利多 - no data D HILL -

说明

C: Club LBW: Margin From Winning Horse/ Length behind Winner
CL: Class PL: Placing
C. Wt: Carried Weight Rtg: Rating
Dist: Distance Running Position: Running Position (Last 800-400-Finish)
G: Track Going T: Track
H.Wt: Horse Weight