Horses by this Sire

Horse Name MRA Brand Rating Description Owner Trainer
LEEDSTHEWAY V36 29 2yo BR NZ G LEE KIM HOCK S HAMILTON
LET’S COME ON BABY V34 32 2yo BLK NZ G TEAM WORK STABLE HY CHENG
RAISE ME UP H226 22 3yo BR NZ G WASION STABLE B NG
SHANGHAI NIGHTS H380 96 3yo BR NZ G YANG QIONG HY CHENG
TALENTED X58 - 3yo CH NZ G FD HY CHENG
WEATHER MAN H379 46 3yo CH NZ C LIM CHUN HOW MW TEH
ZILFIKAR K244 40 3yo CH NZ G AL RASHID F MAYNARD